Schilderijen

Tentoonstelling Waste Land

De schilderreeks Waste Land is gebaseerd op het gedicht van T.S. Eliot, The Waste Land*. Het dode land vermengt met herinnering en verlangen is in deze reeks vertaald in expressieve landschappen, waar de hemel overgaat in het vaste (barre) land (of omgekeerd).

I will show you fear in a handful of dust. 

uit The Waste Land van T.S. Eliot

* Gebruikt tekstmateriaal is ook te vinden onder teksten.